Home

WET van 6 December 1951, houdende voorbehoud der bevoegdheid tot bekrachtiging van het op 18 Juni 1949 te Genève door de Internationale Arbeidsconferentie in haar twee en dertigste zitting aangenomen Verdrag betref jende de huisvesting van de bemanning aan boord van schepen (herzien), 1949

Gepubliceerd op: 29-01-1952

WET van 6 December 1951, houdende voorbehoud der bevoegdheid tot bekrachtiging van het op 18 Juni 1949 te Genève door de Internationale Arbeidsconferentie in haar twee en dertigste zitting aangenomen Verdrag betref jende de huisvesting van de bemanning aan boord van schepen (herzien), 1949

Gegevens

Identifier
stb-1951-540
Download
Kenmerken