Uitkeringsbedragen per 1 juli 2024

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2024

Gegevens

Nummer
2024/99
Publicatiedatum
26 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Per 1 juli 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.

Het gaat om de:

 • Participatiewet;

 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 • Algemene Ouderdomswet (AOW);

 • Algemene nabestaandenwet (Anw);

 • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);

 • Werkloosheidswet (WW);

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);

 • Ziektewet (ZW);

 • Toeslagenwet (TW).

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van afgeleid € 13,27 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 13,68 per uur per 1 juli 2024.

Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2024 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

Bron: Ministerie van SZW, 20 juni 2024