Vaststelling per 1 januari 2024 van de bedragen die krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 noodzakelijk zijn voor het berekenen van het bijdrageplichtig inkomen (peiljaarverlegging)

Vaststelling per 1 januari 2024 van de bedragen die krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 noodzakelijk zijn voor het berekenen van het bijdrageplichtig inkomen (peiljaarverlegging)

Gegevens

Nummer
2024/82
Publicatiedatum
29 mei 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Wetgeving