Tijdelijke maatregel Praktisch beoordelen: Ontwerpbesluit Wijziging Schattingsbesluit

Tijdelijke maatregel Praktisch beoordelen: Ontwerpbesluit Wijziging Schattingsbesluit

Gegevens

Nummer
2024/24
Publicatiedatum
7 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Minister Van Gennip (SZW) heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om het Ontwerpbesluit beoordelen arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid. Met deze voorgenomen wijziging van het Schattingsbesluit wordt de WIA-claimbeoordeling (en herbeoordeling) anders vormgegeven. Werknemers die werken worden tijdelijk uitsluitend op basis van hun feitelijke verdiensten beoordeeld door het UWV, en niet meer (ook) op basis van een theoretische schatting.

Overige arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen zoals de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (ZW), de WAO, WAZ en Wajong vallen buiten de maatregel. De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2024 en de maatregel gaat drie jaar duren. Naar verwachting levert de maatregel een besparing op van 2.000 tot 3.000 WIA-claimbeoordelingen per jaar.

Bron: Ministerie van SZW, 2 februari 2024