Verwachte uitkeringslasten naar beneden bijgesteld

Verwachte uitkeringslasten naar beneden bijgesteld

Gegevens

Nummer
2023/167
Publicatiedatum
8 november 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Volgens actuele ramingen bedragen de totale UWV-uitkeringslasten voor 2023 € 24 miljard. Dat is per saldo € 180 miljoen (-0,7%) lager dan in de juninota 2023. De relatief grootste neerwaartse bijstelling doet zich voor bij de Wazo.

De uitkeringslasten voor de Wazo worden nu € 86 miljoen lager geraamd (-3,5%) dan in de juninota. Dit hangt vooral samen met het gedaalde aantal geboortes, waardoor er naar verwachting vooral minder zal worden uitgekeerd aan zwangerschaps- en bevallingsverlof. Een andere neerwaartse bijstelling doet zich voor bij de WW. Vooral omdat de werkloze beroepsbevolking minder zal toenemen dan het CBS eerder verwachtte, is ook de raming voor het aantal nieuwe WW-uitkeringen met € 68 miljoen naar beneden bijgesteld (-2,4%). Ook bij de arbeidsongeschiktheidswetten verwacht UWV per saldo € 56 miljoen (-0,3%) minder hoge uitkeringslasten. Dit komt vooral doordat de WIA/WGA- uitkeringslasten met € 41 miljoen naar beneden zijn bijgesteld. Dit is vooral een effect van de vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60-plussers.

Bron: uwv.nl