Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 naar de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 naar de Tweede Kamer

Gegevens

Nummer
2023/131
Publicatiedatum
20 september 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 (36415) is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te wijzigen. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties.

Het wetsvoorstel bevat onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het UWV en de SVB aangedragen aandachtspunten in de uitvoering. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Tot slot dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies. Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzigingen beoogd.

Bron: ministerie van SZW