Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024

Gegevens

Nummer
2023/126
Publicatiedatum
13 september 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

UWV heeft onlangs de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gepubliceerd. Deze nota geeft een toelichting op de parameters, die aan de vaststelling van de gedifferentieerde WGA- en Ziektewetpremie voor publiek verzekerde werkgevers ten grondslag liggen. De parameters, waaronder het gemiddelde premiepercentage, zijn vastgesteld in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024 (Stcrt. 2023, 23223).

De gemiddelde premiepercentages voor zowel de WGA als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren.

De daling van het gemiddelde premiepercentage voor de WGA in 2024 komt doordat het UWV bij de berekening van het premiepercentage rekening heeft gehouden met het feit dat 60-plussers die een WIA-uitkering hebben aangevraagd, sinds oktober vorig jaar een vereenvoudigde claimbeoordeling krijgen aangeboden. De WGA-uitkeringslasten voor 60-plussers worden sindsdien niet betaald uit de Werkhervattingskas maar uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het UWV rekent op een verlenging van de 60-plusmaatregel tot eind 2024. Als de 60-plusmaatregel niet wordt verlengd tot eind 2024, zal het vastgestelde WGA-premieniveau naar verwachting van het UWV te laag zijn om alle WGA-lasten in 2024 te dekken. Dit zal overigens niet leiden tot een premieverhoging voor werkgevers.

Het lagere gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet kan worden toegeschreven aan de overstap van een aantal grote uitzendbedrijven naar het eigenrisicodragerschap.

Bron: Persbericht UWV 1 september 2023