Tijdstip inwerkingtreding art. VIIIA, lid 1 en lid 3 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en art. 104 lid 1 ZW

Tijdstip inwerkingtreding art. VIIIA, lid 1 en lid 3 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en art. 104 lid 1 ZW

Gegevens

Nummer
2023/85
Publicatiedatum
24 mei 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Wetgeving

Stb. 2023, 169

Toelichting

Dit besluit heeft tot gevolg dat vanaf 1 juli 2023 een termijn van zes weken geldt voor de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers. Hetzelfde geldt voor het recht op korte ZW-uitkering, het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of AOW-gerechtigden waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid, het opzegverbod bij ziekte en de herplaatsingsplicht bij ontslag bij ziekte. Voor werknemers die op 1 juli 2023 al ziek zijn, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, gaat de termijn van zes weken gelden.