Home

Internetconsultatie ministeriële regeling in verband met regels over re-integratievisie

Internetconsultatie ministeriële regeling in verband met regels over re-integratievisie

Gegevens

Nummer
2023/19
Publicatiedatum
12 januari 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

In een ministeriële regeling, die recent ter internetconsultatie is voorgelegd, wordt geregeld dat werknemers en werkgevers verplicht worden hun visie op de re-integratie vast te leggen bij het opstellen van het gezamenlijke plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie.

Deze (concept-)regeling voorziet in wijzigingen van de Regeling SUWI, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever. De wijzigingen moeten het gesprek over re-integratie bevorderen en de betrokkenheid van werkgever en werknemer vergroten. Daarnaast wordt er een wettelijke grondslag gecreëerd voor het UWV om gegevens over de gezondheid van de werknemer te kunnen blijven ontvangen bij de WIA-aanvraag.

Bron: internetconsultatie.nl