Home

Herijking handhavingsstelsel sociale zekerheid

Herijking handhavingsstelsel sociale zekerheid

Gegevens

Nummer
2022/79
Publicatiedatum
20 juli 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de herijking van het handhavingsinstrumentarium in de sociale zekerheid.

De ministers willen een maximale herzieningstermijn van vijf jaar introduceren in de sociale zekerheid. Ook werken zij aan een nieuw debiteurenbeleid waarbij een betalingsregeling in beginsel eindig moet zijn.

Aan het einde van dit jaar zal een wetsvoorstel ter internetconsultatie worden uitgezet. Dan zullen de denkrichtingen concreter worden.

Bron: ministerie van SZW, 18 juli 2022.