Home

Lijst van vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging Wet op de huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) (Kamerstuk 27 926, nr. 267)

Gepubliceerd op: 06-10-2016

Lijst van vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging Wet op de huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) (Kamerstuk 27 926, nr. 267)

Gegevens

Identifier
nds-tk-2016D37390
Vergaderjaar
2016-2017
Download
Kenmerken