Home

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verkoop van een monumentaal pand aan de burgemeester van Utrecht. (Ingezonden 14 juni 2000)

Gepubliceerd op: 14-06-2000

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verkoop van een monumentaal pand aan de burgemeester van Utrecht. (Ingezonden 14 juni 2000)

Gegevens

Identifier
kv-2990012490
Vergaderjaar
1999-2000
Kenmerken