Home

Vragen van het lid Leers (CDA) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over een verbod van de NMa op een samenwerkingsverband tussen zandwinningsbedrijven. (Ingezonden 24 augustus 1999)

Gepubliceerd op: 24-08-1999

Vragen van het lid Leers (CDA) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over een verbod van de NMa op een samenwerkingsverband tussen zandwinningsbedrijven. (Ingezonden 24 augustus 1999)

Gegevens

Identifier
kv-2989917490
Vergaderjaar
1998-1999
Kenmerken