Home

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het inzamelen en verwerken van glas. (Ingezonden 10 december 2008)

Gepubliceerd op: 11-12-2008

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het inzamelen en verwerken van glas. (Ingezonden 10 december 2008)

Gegevens

Identifier
kv-2080907440
Vergaderjaar
2008-2009
Download
Kenmerken