Home

Vragen van de leden Meijer, Duivesteijn en Depla (allen PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Amsterdamse Zuid-As. (Ingezonden 27 januari 2006)

Gepubliceerd op: 27-01-2006

Vragen van de leden Meijer, Duivesteijn en Depla (allen PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Amsterdamse Zuid-As. (Ingezonden 27 januari 2006)

Gegevens

Identifier
kv-2050607060
Vergaderjaar
2005-2006
Kenmerken