Home

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het «oplossen» van luchtkwaliteitsproblemen. (Ingezonden 25 oktober 2005)

Gepubliceerd op: 25-10-2005

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het «oplossen» van luchtkwaliteitsproblemen. (Ingezonden 25 oktober 2005)

Gegevens

Identifier
kv-2050602020
Vergaderjaar
2005-2006
Kenmerken