Home

Vragen van de leden Van Haersma Buma en De Pater-van der Meer (beiden CDA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om criminelen te weren. (Ingezonden 3 juni 2004)

Gepubliceerd op: 03-06-2004

Vragen van de leden Van Haersma Buma en De Pater-van der Meer (beiden CDA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om criminelen te weren. (Ingezonden 3 juni 2004)

Gegevens

Identifier
kv-2030415260
Vergaderjaar
2003-2004
Kenmerken