Home

EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal; Brief van de Europese Commissie over de Commissiemededeling inzake een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030

Gepubliceerd op: 03-03-2021

EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal; Brief van de Europese Commissie over de Commissiemededeling inzake een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030

Gegevens

Identifier
kst-35652-C
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35652
Download
Kenmerken