Home

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers; Motie; Motie van het lid Van der Plas over de terugleveringswaarde van 80% voor minimaal tien jaar vastleggen en eventuele wijzigingen minimaal drie jaar voor de ingangsdatum vastleggen en communiceren

Gepubliceerd op: 27-01-2023

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers; Motie; Motie van het lid Van der Plas over de terugleveringswaarde van 80% voor minimaal tien jaar vastleggen en eventuele wijzigingen minimaal drie jaar voor de ingangsdatum vastleggen en communiceren

Gegevens

Identifier
kst-35594-44
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
35594
Download
Kenmerken