Home

Financieel jaarverslag van het Rijk 2019; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2019 (Kamerstuk 35470-3)

Gepubliceerd op: 07-07-2020

Financieel jaarverslag van het Rijk 2019; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2019 (Kamerstuk 35470-3)

Gegevens

Identifier
kst-35470-23
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35470
Download
Kenmerken