Home

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (Kamerstuk 35306-9)

Gepubliceerd op: 05-07-2021

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (Kamerstuk 35306-9)

Gegevens

Identifier
kst-35306-10
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35306
Download
Kenmerken