Home

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK en de minister voor K&E over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Gepubliceerd op: 26-10-2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK en de minister voor K&E over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Gegevens

Identifier
kst-34902-S
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
34902
Download
Kenmerken