Home

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74); Nader voorlopig verslag

Gepubliceerd op: 22-06-2018

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74); Nader voorlopig verslag

Gegevens

Identifier
kst-34235-C
Vergaderjaar
2017-2018
Dossiernummer
34235-(R2053)
Download
Kenmerken