Home

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen); Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie over de drie wettelijke beloningsmaatregelen in de financiële sector en over het overleg met de financiële sector over het bonusplafond

Gepubliceerd op: 23-10-2018

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen); Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie over de drie wettelijke beloningsmaatregelen in de financiële sector en over het overleg met de financiële sector over het bonusplafond

Gegevens

Identifier
kst-33964-47
Vergaderjaar
2018-2019
Dossiernummer
33964
Download
Kenmerken