Home

Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

Gepubliceerd op: 03-11-2014

Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

Gegevens

Identifier
kst-33949-7
Vergaderjaar
2014-2015
Dossiernummer
33949
Download
Kenmerken