Home

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Motie; Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers

Gepubliceerd op: 24-04-2014

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Motie; Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers

Gegevens

Identifier
kst-33841-122
Vergaderjaar
2013-2014
Dossiernummer
33841
Download
Kenmerken