Home

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013; Motie; Motie van het lid Agema c.s. over maximaal tien dagen eigen bijdrage voor het liggeld

Gepubliceerd op: 21-06-2012

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013; Motie; Motie van het lid Agema c.s. over maximaal tien dagen eigen bijdrage voor het liggeld

Gegevens

Identifier
kst-33288-16
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
33288
Download
Kenmerken