Home

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over een compensatie beginsel (Kamerstuk 33 161, nr. 152)

Gepubliceerd op: 24-02-2014

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over een compensatie beginsel (Kamerstuk 33 161, nr. 152)

Gegevens

Identifier
kst-33161-189
Vergaderjaar
2013-2014
Dossiernummer
33161
Download
Kenmerken