Home

Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van het lid Karabulut over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven in Afrika activiteiten ontplooien die bijdragen aan waterschaarste aldaar

Gepubliceerd op: 05-04-2017

Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van het lid Karabulut over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven in Afrika activiteiten ontplooien die bijdragen aan waterschaarste aldaar

Gegevens

Identifier
kst-32605-202
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
32605
Download
Kenmerken