Home

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Heijnen ter vervanging van nr. 27 over het uitzonderen van het burgerpersoneel van defensie

Gepubliceerd op: 07-06-2012

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Heijnen ter vervanging van nr. 27 over het uitzonderen van het burgerpersoneel van defensie

Gegevens

Identifier
kst-32550-31
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
32550
Download
Kenmerken