Home

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Nota van wijziging; Nota van wijziging

Gepubliceerd op: 01-01-2010

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Nota van wijziging; Nota van wijziging

Gegevens

Identifier
kst-32002-7
Vergaderjaar
2009-2010
Dossiernummer
32002
Download
Kenmerken