Home

Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310); Motie over onderzoek Algemene Rekenkamer naar uitvoering verplichtingen Vogel- en Habitatrichtlijn

Gepubliceerd op: 08-10-2009

Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310); Motie over onderzoek Algemene Rekenkamer naar uitvoering verplichtingen Vogel- en Habitatrichtlijn

Gegevens

Identifier
kst-30862-35
Vergaderjaar
2009-2010
Dossiernummer
30862
Download
Kenmerken