Home

Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007; Brief minister met reactie op motie-Van Bochove inzake verlaging ondergrens bij verkoop huurwoningen (30800 XI, nr. 50)

Gepubliceerd op: 01-02-2007

Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007; Brief minister met reactie op motie-Van Bochove inzake verlaging ondergrens bij verkoop huurwoningen (30800 XI, nr. 50)

Gegevens

Identifier
kst-30800-XI-81
Vergaderjaar
2006-2007
Dossiernummer
30800-XI
Download
Kenmerken