Home

Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet; wijz. ivm verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur; Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 24-11-1995

Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet; wijz. ivm verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur; Voorstel van wet

Gegevens

Identifier
kst-24498-1
Vergaderjaar
1995-1996
Dossiernummer
24498
Download
Kenmerken