Home

Aanpassing o.a. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (implementatie Richtlijn nr. 2004/48/EG inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten); Memorie van antwoord

Gepubliceerd op: 09-02-2007

Aanpassing o.a. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (implementatie Richtlijn nr. 2004/48/EG inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten); Memorie van antwoord

Gegevens

Identifier
kst-20062007-30392-C
Vergaderjaar
2006-2007
Dossiernummer
30392
Download
Kenmerken
TitelAanpassing o.a. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (implementatie Richtlijn nr. 2004/48/EG inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten); Memorie van antwoord
PublicatieKamerstuk
Vergaderjaar2006-2007
Dossiernummer30392
DossiertitelAanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195)
OndernummerC
Identifierkst-20062007-30392-C
Collectieofficiële publicatie
Document typeKamerstuk
OnderwerpRecht/Burgerlijk recht
Datum van uitgifte09-02-2007
Publicatiedatum09-02-2007
OrganisatieEerste Kamer der Staten-Generaal
Organisatietypestaten generaal
Taalnl
DocumentstatusOpgemaakt