Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over aanbestedingen van de rijksoverheid, te weten de motie-Aptroot c.s. over het ondernemersvriendelijker maken van aanbestedingen (30501, nr. 18); de motie-Aptroot/Gesthuizen over het voorkomen van een herhaling van de 100 dagentournee (30501, nr. 19); de motie-Vos c.s. over inzicht in het selectieproces bij de 100 dagentour (30501, nr. 20); de motie-Koser Kaya/Aptroot over een uitgebreider overzicht van veelbelovende en/of vernieuwende voorstellen (30501, nr. 21), en twee andere moties (30501, nrs. 22 en 23)

Gepubliceerd op: 12-11-2007

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over aanbestedingen van de rijksoverheid, te weten de motie-Aptroot c.s. over het ondernemersvriendelijker maken van aanbestedingen (30501, nr. 18); de motie-Aptroot/Gesthuizen over het voorkomen van een herhaling van de 100 dagentournee (30501, nr. 19); de motie-Vos c.s. over inzicht in het selectieproces bij de 100 dagentour (30501, nr. 20); de motie-Koser Kaya/Aptroot over een uitgebreider overzicht van veelbelovende en/of vernieuwende voorstellen (30501, nr. 21), en twee andere moties (30501, nrs. 22 en 23)

Gegevens

Identifier
h-tk-20072008-839-840
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken