Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zwerfjongeren, te weten: de motie-Agema over een rechterlijke machtiging om zwerfkinderen onder te brengen in jeugdzorginstellingen (31323, nr. 3); de motie-Uitslag/Timmer over het ontwikkelen van een eenduidige definitie voor zwerfjongeren (31323, nr. 4), en de motie-Leijten over zeggenschap van gemeenten over de behandeling van zwerfjongeren (31323, nr. 5)

Gepubliceerd op: 19-06-2008

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zwerfjongeren, te weten: de motie-Agema over een rechterlijke machtiging om zwerfkinderen onder te brengen in jeugdzorginstellingen (31323, nr. 3); de motie-Uitslag/Timmer over het ontwikkelen van een eenduidige definitie voor zwerfjongeren (31323, nr. 4), en de motie-Leijten over zeggenschap van gemeenten over de behandeling van zwerfjongeren (31323, nr. 5)

Gegevens

Identifier
h-tk-20072008-6662-6662
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken