Home

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over babysterfte en verloskundige zorg, te weten: de gewijzigde motie-Schippers/Agema over betere waarborging van de veiligheid van zorgverleners (29323, nr. 38).

Gepubliceerd op: 15-04-2008

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over babysterfte en verloskundige zorg, te weten: de gewijzigde motie-Schippers/Agema over betere waarborging van de veiligheid van zorgverleners (29323, nr. 38).

Gegevens

Identifier
h-tk-20072008-4876-4876-1
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken