Home

Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over het wetsvoorstel milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (28665), te weten: - de motie-Duyvendak/Vendrik over de onrendabele top van zon-pv (28665, nr. 21); - de gewijzigde motie-Duyvendak/Vendrik over de vergoeding voor biomassa (28665, nr. 29) en over - 5 andere moties (28665, nrs. 30 t/m 34)

Gepubliceerd op: 16-01-2003

Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over het wetsvoorstel milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (28665), te weten: - de motie-Duyvendak/Vendrik over de onrendabele top van zon-pv (28665, nr. 21); - de gewijzigde motie-Duyvendak/Vendrik over de vergoeding voor biomassa (28665, nr. 29) en over - 5 andere moties (28665, nrs. 30 t/m 34)

Gegevens

Identifier
h-tk-20022003-2663-2663-2
Vergaderjaar
2002-2003
Download
Kenmerken