Home

Stemmingen over twaalf moties, ingediend tijdens het notaoverleg over de kabelnota, te weten: - de motie-Van Zuijlen over toegang van internet serviceproviders tot de kabel (27088, nr. 3); - de motie-Van Zuijlen over de doorgifteplicht (27088, nr. 4); - de motie-Nicolaï c.s. over digitalisering van de kabel (27088, nr. 5); en 9 ander moties (27088, nrs. 6 tot en met 14)

Gepubliceerd op: 04-07-2000

Stemmingen over twaalf moties, ingediend tijdens het notaoverleg over de kabelnota, te weten: - de motie-Van Zuijlen over toegang van internet serviceproviders tot de kabel (27088, nr. 3); - de motie-Van Zuijlen over de doorgifteplicht (27088, nr. 4); - de motie-Nicolaï c.s. over digitalisering van de kabel (27088, nr. 5); en 9 ander moties (27088, nrs. 6 tot en met 14)

Gegevens

Identifier
h-tk-19992000-5874-5875
Vergaderjaar
1999-2000
Download
Kenmerken