Home

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het grondbeleid met betrekking tot luchthaven Twente. (Ingezonden 24 februari 2005)

Gepubliceerd op: 09-03-2005

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het grondbeleid met betrekking tot luchthaven Twente. (Ingezonden 24 februari 2005)

Gegevens

Identifier
ah-tk-20042005-1102
Vergaderjaar
2004-2005
Download
Kenmerken