Home

Vragen van de leden Klein Molekamp en Remak (beiden VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Financiën over belasting op huisvuil (Ingezonden 19 april 2000)

Gepubliceerd op: 24-05-2000

Vragen van de leden Klein Molekamp en Remak (beiden VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Financiën over belasting op huisvuil (Ingezonden 19 april 2000)

Gegevens

Identifier
ah-tk-19992000-1265
Vergaderjaar
1999-2000
Download
Kenmerken