Home

Raad van State, 18-11-2008, BG5305, 200807365/2

Raad van State, 18-11-2008, BG5305, 200807365/2

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18 november 2008
Datum publicatie
26 november 2008
ECLI
ECLI:NL:RVS:2008:BG5305
Zaaknummer
200807365/2

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 4 september 2008 ter inzage gelegd.

Uitspraak

200807365/2.

Datum uitspraak: 18 november 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 4 september 2008 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekers] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 oktober 2008, beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoekers] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 11 november 2008, waar [verzoekers], in persoon en bijgestaan door mr. M.J. Smaling, en het college, vertegenwoordigd door mr. R.P.M. van der Velden en ing. R.J.M. Kerkhof, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Bij het bestreden besluit is krachtens de Wet milieubeheer een oprichtingsvergunning verleend voor het houden van 4620 gespeende biggen in een stal die is voorzien van een chemisch luchtwassysteem. Ter zitting is gebleken dat de voor deze stal benodigde bouwvergunning nog niet is aangevraagd.

Het is gezien het vorenstaande niet aannemelijk dat op korte termijn een bouwvergunning wordt verleend. Zo lang geen bouwvergunning is verleend, treedt het bestreden besluit tot verlening van de oprichtingsvergunning ingevolge artikel 20.8 van de Wet milieubeheer niet in werking. Er is dus geen sprake van onverwijlde spoed als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, die een voorlopige voorziening vergt. De voorzitter ziet geen aanleiding om in afwachting van de behandeling van het geding in de bodemprocedure een voorlopige voorziening te treffen.

2.3. De voorzitter wijst het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W.G. Timmerman, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink w.g. Timmerman

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 november 2008

431.