Home

Raad van State, 15-01-2007, AZ6834, 200607727/2

Raad van State, 15-01-2007, AZ6834, 200607727/2

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
15 januari 2007
Datum publicatie
24 januari 2007
ECLI
ECLI:NL:RVS:2007:AZ6834
Zaaknummer
200607727/2

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Veldhoven het bestemmingsplan "Zeelst" vastgesteld.

Uitspraak

200607727/2.

Datum uitspraak: 15 januari 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 14 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Veldhoven het bestemmingsplan "Zeelst" vastgesteld.

Bij besluit van 29 augustus 2006, kenmerk 1176731/1222092 heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 21 oktober 2006, bij de Raad van State ingekomen op 24 oktober 2006, beroep ingesteld.

Bij brief van 21 oktober 2006, bij de Raad van State ingekomen op 24 oktober 2006, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 14 december 2006, waar verzoeker in persoon is verschenen.

Verweerder en het gemeentebestuur Veldhoven zijn met bericht van afwezigheid niet verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Verzoeker stelt dat verweerder ten onrechte goedkeuring heeft verleend aan de aanduiding "hoofdvoorgevelrooilijn" aan de zijde van de Trog. Met het verzoek beoogt verzoeker handhavend optreden door de gemeente Veldhoven tegen de zonneluifel op het perceel De Stoop 2 te voorkomen en de hoofdvoorgevelrooilijn van ditzelfde perceel te verplaatsen. Verzoeker is van mening dat de hoofdvoorgevelrooilijn aan de zijde van de Stoop dient te liggen. De gemeente heeft in het verleden aangegeven dat de hoofdvoorgevelrooilijn zich aan deze zijde bevindt, tevens bevindt zich aan deze zijde de voordeur en is de huisnummering op deze zijde georiënteerd. Verzoeker stelt verder dat de (hoofd)voorgevelrooilijn aan de zijde van de Trog gelijk zou moeten lopen aan die van de buren, aangezien verzoeker de mogelijkheid wil behouden om in de toekomst een extra uitbouw of een serre te bouwen.

2.3.    Ten aanzien van de handhaving van de zonneluifel overweegt de Voorzitter dat het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten dat hij overweegt medewerking te verlenen aan een vrijstellingsprocedure. Het college van burgemeester en wethouders is derhalve niet voornemens om op korte termijn handhavend op te treden. Bovendien is ter zitting gebleken dat de zonneluifel op palen staat en dat deze zonder schade van de gevel kan worden verwijderd en teruggeplaatst waardoor, in het geval van eventuele handhaving, geen onherstelbare situatie ontstaat.

2.4.    Ten aanzien van de ligging van de (hoofd)voorgevelrooilijn overweegt de Voorzitter dat verzoeker geen reden heeft aangevoerd waarom niet tot de behandeling van het beroep in de bodemprocedure kan worden gewacht, nu hij heeft aangegeven geen plannen te hebben om een uitbouw of serre te bouwen.

2.5.    Gezien het vorenstaande is met het verzoek geen spoedeisend belang gemoeid dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Gelet hierop wijst de Voorzitter het verzoek af.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Soede, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Buuren        w.g. Soede

Voorzitter       ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 januari 2007

270-521.