Home

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 11-12-2006, ECLI:NL:RBSHE:2006:1311, 150082 - KG ZA 06-730

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 11-12-2006, ECLI:NL:RBSHE:2006:1311, 150082 - KG ZA 06-730

Gegevens

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
11 december 2006
Datum publicatie
17 juni 2019
ECLI
ECLI:NL:RBSHE:2006:1311
Zaaknummer
150082 - KG ZA 06-730

Inhoudsindicatie

kort geding

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 's -Hertogenbosch

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 150082 / KG ZA 06-730

Vonnis in kort geding van 11 december 2006

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCAN-AIR B.V.,

gevestigd te Mill,

eiseres,

procureur mr. R.M. Kerkhof,

advocaat mr. M. Ellens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] KUNSTSTOFBEWERKING B.V.,

gevestigd te Lage Mierde, gemeente Reusel-De Mierden,

gedaagde,

procureur mr. G.S.C.M. van Roeyen.

Partijen zullen hierna Scan-Air en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding

-

de mondelinge behandeling

-

de pleitnota van Scan-Air

-

de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3.

Na het sluiten der debatten werd ter griffie nog ontvangen een brief d.d. 5 december 2006 van Mr. Ellens (de raadsman van Scan-Air). De rechter heeft deze terzijde gelegd en daarop geen acht geslagen.

2 De feiten

2.1.

Scan-Air handelt in ventilatiesystemen voor de intensieve veehouderij. Sinds 1994 brengt zij een ventilatiesysteem op de mark onder de naam Optiflex, dat wordt gekenmerkt door onder meer een gebogen ventilatieklep en een buitenrand die bestaat uit een gekoppeld buizenframe, waardoor diverse lengte- en breedtematen mogelijk zijn. Het ventilatiesysteem wordt ingebouwd in de stalmuur en zorgt voor toevoert van buitenlucht in de stal.

2.2.

Eerder dit jaar is Scan-Air ervan op de hoogte geraakt dat [gedaagde] , handelend onder de naam [gedaagde] Kunssttofbewerking B.V., een soortgelijk ventilatiesysteem op de markt brengt onder de naam Luchtinlaat, dat uiterlijk zeer sterke gelijkenis vertoont met de Optiflex.

2.3.

Scan-Air heeft [gedaagde] bericht dat [gedaagde] daarmee onrechtmatig handelt jegens Scan-Air en heeft [gedaagde] gesommeerd de verkoop van de Luchtinlaat te staken, doch [gedaagde] heeft daaraan geen gehoor gegeven.

3 Het geschil

3.1.

Scan-Air vordert, kort gezegd, [gedaagde] te veroordelen om

  1. primair de productie, aanbieding, promotie op voorraad houden, verkoop, verhuur/verleasing, of het (doen) verhandelen en/of in het verkeer (doen) brengen van haar ventilatiesysteem Luchtinlaat in Nederland en subsidiair om de handelingen die onrechtmatig zijn jegens Scan-Air te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,-- per dag;

  2. elke promotie, aanbieding en/of verkoop van de Luchtinlaat door middel van presentaties, offertes, folders, advertenties en mogelijk via haar website te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,-- per dag;

  3. het inbreukmakende ventilatiesysteem Luchtinlaat van de markt te halen door middel van terugname van reeds uitgeleverde producten en deze tezamen met de nog op voorraad zijnde producten op eigen kosten te vernietigen, onder opmaking van een proces-verbaal van constatering waarvan een afschrift aan de raadsman van Scan-Air ter hand zal worden gesteld, op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,-- per dag;

  4. opgave te doen van de aantallen producten die zij heeft laten produceren en/of heeft uitgeleverd, op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per dag;

  5. en rectificatie te plaatsen van de inhoud als genoemd in de dagvaarding op haar website in het vakblad Pluimveehouderij, Weekblad (Reed Business Information) en een eenmalige plaatsing in een landelijk dagblad;

  6. voor zoveel nodig een termijn te bepalen op grond van artikel 50 lid 6 TRIPS-Verdrag waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt;

  7. [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

Scan-Air legt daaraan, samengevat, het volgende ten grondslag.

Het Optiflex systeem van Scan-Air is een auteursrechterlijk beschermd werk. [gedaagde] maakt met de Luchtinlaat inbreuk op het auteursrecht van Scan-Air.

Voorts handelt [gedaagde] onrechtmatig jegens Scan-Air nu de Luchtinlaat moet worden aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Optiflex.

3.3.

[gedaagde] voert, kort weergegeven, het navolgende verweer.

Scan-Air komt geen auteursrecht toe ter zake de Optiflex.

Indien er al sprake zou zijn van auteursrechtelijke bescherming, dan berust het auteursrecht bij [gedaagde] . De Optiflex moet worden aangemerkt als een verboden verveelvoudiging van de Luchtinlaat die [gedaagde] reeds in 1992 op de markt heeft gebracht en die was voorzien van een gebogen klep.

De vormgeving van de Optiflex is voor het overige volledig technisch bepaald, zodat Scan-Air ter zake geen auteursrecht toekomt. Bovendien gaat het om vormgeving op detailniveau die geen invloed hebben op de totaalindruk.

Van slaafse nabootsing is evenmin sprake, nu [gedaagde] reeds in 1992 al adverteerde met een voorganger van de huidige Luchtinlaat die zich kenmerkte door een gebogen klep. Daarop borduurt de Optiflex door, zodat van navolging door [gedaagde] geen sprake kan zijn.

Bovendien is geen sprake van herkomstverwarring aangezien de Luchtinlaat is voorzien van een verwijzing aan [gedaagde] .

4 De beoordeling

5 De beslissing