Home

Rechtbank Rotterdam, 20-01-2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1678, C/10/648669 / JE RK 22-2753 en C/10/648705 / JE RK 22 – 2756

Rechtbank Rotterdam, 20-01-2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1678, C/10/648669 / JE RK 22-2753 en C/10/648705 / JE RK 22 – 2756

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
20 januari 2023
Datum publicatie
25 juli 2023
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2023:1678
Zaaknummer
C/10/648669 / JE RK 22-2753 en C/10/648705 / JE RK 22 – 2756

Inhoudsindicatie

verzoek verlenging ondertoezichtstelling, verlenging machtiging tot uithuisplaatsing en herbenoemen bijzondere curator

Uitspraak

beschikking

Team Jeugd

Zaakgegevens : C/10/648705 / JE RK 22 – 2756 en C/10/648669 / JE RK 22-2753

datum uitspraak: 20 januari 2023

in de zaken van

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

geboren op [geboortedatum01] 2007 te [geboorteplaats01] , hierna te noemen [voornaam minderjarige01] ,

geboren op [geboortedatum02] 2009 te [geboorteplaats01] , hierna te noemen [voornaam minderjarige02] ,

geboren op [geboortedatum03] 2013 te [geboorteplaats01] , hierna te noemen [voornaam minderjarige03] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

In beide verzoeken:

[vader01] ,

hierna te noemen de vader, wonende te [woonplaats01] ,

advocaat: mr. C.W.F. Jansen, te Rotterdam,

In het verzoek betreffende [voornaam minderjarige01] en [voornaam minderjarige02] (C/10/648705 / JE RK 22 – 2756):

[naam01] ,

hierna te noemen de tante moederszijde (mz), wonende te [woonplaats01] ,

advocaat: mr. M.S. Polat, te Den Haag,

hierna te noemen de bijzondere curator, gevestigd te Rotterdam.

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

-

het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 29 november 2022, ingekomen bij de griffie op 30 november 2022 (betreffende [voornaam minderjarige02] en [voornaam minderjarige01] , C/10/648705 / JE RK 22 – 2756),

-

het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 30 november 2022, ingekomen bij de griffie op 30 november 2022 (betreffende [voornaam minderjarige03] , C/10/648669 / JE RK 22-2753),

-

de brief van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) van 18 januari 2023.

Op 20 januari 2023 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

-

[voornaam minderjarige01] en [voornaam minderjarige02] , die voorafgaand aan de zitting apart zijn gehoord in bijzijn van de bijzondere curator,

-

de vader, bijgestaan door zijn advocaat voornoemd,

-

de tante mz, bijgestaan door haar advocaat voornoemd,

-

de bijzondere curator,

-

tweet vertegenwoordigsters van de GI (telefonisch), mw. [naam02] en mw. [naam03] .

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige01] , [voornaam minderjarige02] en [voornaam minderjarige03] wordt uitgeoefend door de vader.

[voornaam minderjarige01] en [voornaam minderjarige02] verblijven bij de tante moederszijde (mz).

[voornaam minderjarige03] woont bij de vader.

Bij beschikking van 20 januari 2022 is de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige01] , [voornaam minderjarige02] en [voornaam minderjarige03] verlengd tot 28 januari 2023. De kinderrechter heeft bij beschikking van 20 januari 2022 ook de machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige01] en [voornaam minderjarige02] in een voorziening voor pleegzorg, te weten bij de tante mz, verlengd tot 28 januari 2023.

De verzoeken

De GI heeft verzocht de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige01] , [voornaam minderjarige02] en [voornaam minderjarige03] te verlengen voor de duur van een jaar. Tevens wordt verzocht de uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige01] en [voornaam minderjarige02] in een voorziening voor pleegzorg, te weten bij de tante mz, te verlengen voor de duur van de ondertoezichtstelling. De GI handhaaft ter zitting de verzoeken en licht deze als volgt toe. Sinds het overlijden van de moeder van de kinderen verblijven [voornaam minderjarige01] en [voornaam minderjarige02] bij tante moederszijde (mz) en haar partner. [voornaam minderjarige03] woont bij de vader. Er is een omgangsregeling waarbij er op elke maandag omgang behoort te zijn tussen [voornaam minderjarige03] , [voornaam minderjarige01] , [voornaam minderjarige02] en de tante mz. Tot op heden weigert de vader echter mee te werken aan deze omgangsregeling. Ondanks meerdere inspanningen van de GI is er in de afgelopen periode weinig vooruitgang geboekt. Bij het laatste evaluatiegesprek is de vader weggelopen, toen hem duidelijk werd dat de tante mz hier ook aan zou deelnemen. De vader heeft een vooraankondiging voor een schriftelijke aanwijzing gehad en de GI zal de rechtbank op korte termijn verzoeken deze te bekrachtigen als de situatie niet verbetert. Een verlenging van de ondertoezichtstelling is noodzakelijk omdat de houding van de vader ertoe leidt dat [voornaam minderjarige03] geen onbelast contact kan hebben met zijn zussen en zijn tante, hetgeen schadelijk is voor zijn ontwikkeling. Ten aanzien van [voornaam minderjarige02] en [voornaam minderjarige01] verzoekt de GI een verlenging van de ondertoezichtstelling om diezelfde reden, namelijk dat er nog steeds geen sprake is van een onbelaste omgang tussen de zusjes en [voornaam minderjarige03] . De Raad doet op verzoek van de GI onderzoek naar een gezagsbeëindigende maatregel omdat de vader onvoldoende invulling lijkt te geven aan zijn gezag door – onder meer – de omgang te belemmeren. Het conceptrapport hiervoor is net afgerond. In afwachting van het definitieve rapport is het belangrijk dat het verblijf van [voornaam minderjarige02] en [voornaam minderjarige01] bij de tante mz wordt voortgezet. Tussen de vader en de zusjes is sprake van een contactbreuk. In het komende jaar dient ook te worden gewerkt aan contactherstel.

De standpunten van de belanghebbenden

De beoordeling

De beslissing

herbenoemt tot bijzondere curator over [voornaam minderjarige01] en [voornaam minderjarige02] :