Home

Rechtbank Rotterdam, 22-04-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4189, C/10/594751 / JE RK 20-987

Rechtbank Rotterdam, 22-04-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4189, C/10/594751 / JE RK 20-987

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22 april 2020
Datum publicatie
12 mei 2020
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2020:4189
Zaaknummer
C/10/594751 / JE RK 20-987

Inhoudsindicatie

verzoekschrift machtiging tot uithuisplaatsing t.t.v. corona

Uitspraak

beschikking

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/594751 / JE RK 20-987

datum uitspraak: 22 april 2020

in de zaak van

de gecertificeerde instelling William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, hierna te noemen de GI, gevestigd te Amsterdam,

betreffende

geboren op [geboortedatum kind] 2017 te [geboorteplaats kind] , hierna te noemen [naam kind] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] ,

hierna te noemen de vader, wonende te [woonplaats vader] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de beschikking van de kinderrechter in deze rechtbank van

9 april 2020 en de daaraan ten grondslag liggende stukken.

De mondelinge behandeling van deze zaak ter terechtzitting stond gepland op 22 april 2020.

Vanwege het beleid van de Raad voor de rechtspraak om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals dat op 16 maart 2020 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd, heeft er geen fysieke zitting plaatsgevonden. Gelet hierop heeft de kinderrechter op 22 april 2020 de volgende personen - via een groepsgesprek - telefonisch gehoord:

- de moeder,

- de vader,- een vertegenwoordigster van de GI, mw. [naam vertegenwoordigster] .

De kinderrechter is van oordeel dat deze manier van horen – gelet op de huidige uitzonderlijke omstandigheden – in deze zaak voldoende is om tot een goed oordeel te komen en een beslissing te kunnen nemen, zonder verdere mondelinge behandeling.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de ouders.

[naam kind] verblijft in een crisispleeggezin.

Bij beschikking van 15 januari 2020 is de ondertoezichtstelling van [naam kind] verlengd tot

25 januari 2021. De kinderrechter heeft bij beschikking van 9 april 2020 een spoedmachtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in een crisispleeggezin verleend voor de duur van vier weken. Het verzoek is voor het overige aangehouden.

Het aangehouden verzoek

De GI heeft de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in een crisispleeggezin verzocht voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De GI heeft het verzoek gehandhaafd en als volgt toegelicht. In het weekend van 8 april 2020 is de veiligheid van [naam kind] in het geding gekomen, waarna zij met spoed uit huis is geplaatst. De hulpverlening bij de moeder is ontoereikend gebleken om de uithuisplaatsing te voorkomen. De vader wil graag de zorg voor [naam kind] op zich nemen. Op dit moment heeft de vader echter geen geschikte woonruimte om een kind op te voeden. In samenwerking met Middin wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de vader om voor [naam kind] te zorgen. De vader staat op de wachtlijst voor verschillende begeleide woonvoorzieningen waar hij met [naam kind] terecht kan. De samenwerking tussen de hulpverlening en de ouders is goed.

De standpunten van de belanghebbenden

De beoordeling

De beslissing

en alvorens verder te beslissen: