Home

Rechtbank Rotterdam, 31-03-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2908, 20.102 RK

Rechtbank Rotterdam, 31-03-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2908, 20.102 RK

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
31 maart 2020
Datum publicatie
3 april 2020
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2020:2908
Zaaknummer
20.102 RK

Inhoudsindicatie

uitspraak faillissement, tijdelijke afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis.

Uitspraak

Team insolventie

Insolventienummer: [nummer]

Uitspraak: 31 maart 2020

VONNIS op het op 17 februari 2020 ingekomen verzoekschrift, met bijlage(n), van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VALKENABLE HOLDING B.V.,

gevestigd te Vlaardingen,

verzoekster,

advocaat mr. M. Verhagen,

strekkende tot faillietverklaring van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BARGE VETTING SYSTEM EUROPE B.V.,

gevestigd te Langesteijn 116,

3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht,

statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht,

verweerster.

1 De procedure

De rechtbank heeft met toepassing van de Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Coronacrises (hierna: TARIC), verzoekster en verweerster schriftelijk geïnformeerd over de behandeling van onderhavig verzoekschrift ter zitting van 31 maart 2020 onder toezending van een formulier waarop verzoekster en verweerster hun standpunt naar voren konden brengen, met de mededeling dat dit formulier uiterlijk voor 14:00 uur op de dag voorafgaande aan de behandeling door de griffie dient te zijn ontvangen.

Ter griffie van de rechtbank is zowel van verzoekster als verweerster voornoemd formulier ontvangen.

Ter zitting van 31 maart 2020 zijn conform TARIC de navolgende partijen telefonisch gehoord:

-

mr. M. Verhagen, namens verzoekster;

-

[naam] , middellijk bestuurder, namens verweerster.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 De beoordeling

De rechtbank oordeelt dat summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van verzoekster en van het bestaan van feiten of omstandigheden die aantonen dat verweerster in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, bevoegd deze insolventieprocedure als hoofdprocedure te openen nu het centrum van voornaamste belangen van verweerster in Nederland ligt.

3 De beslissing

De rechtbank,

- verklaart BARGE VETTING SYSTEM EUROPE B.V. voornoemd in staat van faillissement;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. F. Damsteegt-Molier, lid van deze rechtbank;

- stelt aan tot curator mr. J. van Meerkerk, advocaat te Dordrecht;

- geeft last aan de curator tot het openen van brieven en telegrammen aan de gefailleerde gericht.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C.A.T. Frima, rechter, en in aanwezigheid van

mr. J.J.P. van Wieringen, griffier, in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2020 te

10:27 uur. 1