Home

Rechtbank Rotterdam, 13-11-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:12913, C/10/607667 / FA RK 20-8780

Rechtbank Rotterdam, 13-11-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:12913, C/10/607667 / FA RK 20-8780

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
13 november 2020
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2020:12913
Zaaknummer
C/10/607667 / FA RK 20-8780

Inhoudsindicatie

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), voortzetting van de crisismaatregel, 7:7 Wvggz, afgewezen, suicidaliteit niet meer aanwezig

Uitspraak

Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/607667 / FA RK 20-8780

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 13 november 2020 betreffende een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] , [geboorteplaats betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

wonende te GEHEIM ADRES,

thans verblijvende in Antes, locatie Poortmolen te Capelle aan den IJssel,

advocaat mr. R.H.P. Feiner te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 12 november 2020, heeft de officier verzocht om voortzetting van de op 11 november 2020 opgelegde crisismaatregel.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- een afschrift van de beslissing tot het nemen van de crisismaatregel van

11 november 2020;

- de medische verklaring opgesteld door [naam 1] , psychiater, van

11 november 2020;

-

de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz;

-

het bericht dat er geen relevante politiegegevens en/of de strafvorderlijke- en justitiële gegevens van betrokkene zijn.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 13 november 2020. Bij die gelegenheid zijn (overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) via beeld- en geluidverbinding gehoord:

-

betrokkene met haar hiervoor genoemde advocaat;

-

[naam 2] , psychiater, verbonden aan Antes.

1.3.

De officier is niet gehoord, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

De psychiater geeft aan dat het ernstig nadeel niet meer aanwezig is. Betrokkene is opgenomen vanwege suïcidaliteit. De doodwens die betrokkene eerder had, is niet meer aanwezig. Er is daarom niet voldaan aan de vereisten voor verplichte zorg. Gelet op het voorgaande wordt het verzoek afgewezen.

3. Beslissing

De rechtbank wijst het verzoek af.

Deze beschikking is op 13 november 2020 mondeling gegeven door mr. D.C.J. Peeck, rechter, in tegenwoordigheid van M. Streefland, griffier en op 30 november 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.