Home

Rechtbank Overijssel, 29-04-2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1779, 08/760058-19 (P)

Rechtbank Overijssel, 29-04-2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1779, 08/760058-19 (P)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29 april 2021
Datum publicatie
29 april 2021
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2021:1779
Zaaknummer
08/760058-19 (P)

Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 33-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden met een proeftijd van 3 jaar voor brandstichting in een woning en een poging daartoe in Zwolle. Hiermee bracht hij de bewoners en zijn honden in gevaar. Een van de honden raakte hierbij blind en overleed aan de gevolgen van de brandstichting. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf moet hij een schadevergoeding betalen van bijna 9.000 euro.

Uitspraak

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/760058-19 (P)

Datum vonnis: 29 april 2021

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats] ,

thans verblijvende en ingeschreven in FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) Dr. S. van Mesdag, Helperplein 2 te 9722 AZ Groningen.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 19 november 2020 en 15 april 2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.E.B. Rasing en van wat verdachte en zijn raadsman mr. H.J. Voors, advocaat te Zwolle, naar voren hebben gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte, al dan niet samen met een ander of anderen bij twee woningen molotovcocktails (brandbommen) heeft aangestoken en door de ruit heeft gegooid of geprobeerd heeft te gooien.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

hij op of omstreeks 29 maart 2019 te Zwolle, althans in Nederland, tezamen en

in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk brand

heeft gesticht en/of een ontploffing teweeg heeft gebracht, in/aan een pand

(woning), gelegen aan de [adres 1] ,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar opzettelijk

een molotovcocktail, althans een of meer flessen gevuld met een brandbare

vloeistof/brandbaar gas, aangestoken, althans in aanraking gebracht met open

vuur, en/of

(vervolgens) die molotovcocktail, althans een of meer flessen gevuld met een

brandbare vloeistof/brandbaar gas, door de ruit(en) voor voornoemd pand

gegooid, althans naar/in de richting van het pand gegooid

ten gevolge waarvan een of meer ruiten en/of een of meer muren en/of een of

meer meubels in de woning en/of een hond geheel of gedeeltelijk is/zijn

verbrand, in elk geval brand is ontstaan,

en daarvan gemeen gevaar voor de in voornoemde woning aanwezige goederen, in

elk geval gemeen gevaar voor een of meer goederen, te duchten was

en/of

levensgevaar voor een of meer personen welke woonachtig waren in

nabijgelegen/aangrenzende panden/woningen, in elk geval gevaar voor zwaar

lichamelijk letsel voor (een) ander(en), te duchten was;

hij op of omstreeks 30 maart 2019 te Zwolle, althans in Nederland, tezamen en

in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het

door hem voorgenomen misdrijf om opzettelijk in/aan een pand (woning),

gelegen aan de [adres 2] ,

brand te stichten en/of een ontploffing teweeg te brengen, met dat opzet

een of meer stenen, althans een of meer harde voorwerpen, door de ruiten van

voornoemd pand heeft gegooid en/of (vervolgens) een molotovcocktail, althans

een of meer flessen gevuld met een brandbare vloeistof/brandbaar gas, heeft

aangestoken, althans in aanraking heeft gebracht met open vuur,

en daarvan gemeen gevaar voor een of meer goederen op/aan dat perceel, in elk

geval gemeen gevaar voor goederen

en/of

levensgevaar voor een of meer personen welke woonachtig waren in voornoemd

pand en/of nabijgelegen/aangrenzende panden/woningen, in elk geval

levensgevaar voor een ander of anderen

en/of

gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een of meer personen welke

woonachtig waren in voornoemd pand en/of nabijgelegen/aangrenzende

panden/woningen, in elk geval gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een

ander of anderen, te duchten was, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen

misdrijf niet is voltooid.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

5 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

6 De strafbaarheid van verdachte

7 De op te leggen straf of maatregel

8 De schade van benadeelden

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

10 De beslissing